Ojämlik vård för strokepatienter

Strokepatienter får olika vård på olika håll i Sverige. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Bara hälften av sjukhusen sätter in propplösande läkemedel inom tre timmar, trots att alla patienter med propp i hjärnan borde få den behandlingen.

Samtidigt visar en avhandling från Umeå universitet att lågutbildade äldre löper dubbelt så stor risk att drabbas av stroke jämfört med människor med högre utbildning. De löper tre gånger högre risk att dö av sjukdomen.

Enligt avhandlingen är en av förklaringarna att lågutbildade ofta har svårare att påverka arbetssituation och inkomst.