Presidentval fråga för turkiska folket

Det turkiska parlamentet har för andra gången röstat för en grundlagsändring. Ändringen skulle innebära att landets president i framtiden väljs av folket i stället för av parlamentet.

Tanken är att undvika framtida politiska låsningar i samband med presidentvalen.

Nyligen utropades nyval i Turkiet sedan parlamentet misslyckats med att välja en ny president.

Lagförslaget går nu vidare till den sittande presidenten som kan lägga sitt veto mot grundlagsändringen.

Frågan kan i så fall komma att avgöras i en folkomröstning.