Ökat rättsskydd för utsatta barn

Barn som far illa och utsätts för olika typer av övergrepp ska i framtiden få ett ökat rättsskydd. Samtidigt öppnar folkhälsominister Maria Larsson för att införa en yrkeslegitimation av socionomer.

På torsdagen presenterade regeringen nya lagförslag som ska leda till hårdare kontroll av sociala myndigheter och ökad information till de barn som får hjälp.

Habo kommun i Västergötland fick under förra året in närmare 50 anmälningar som handlar om barn.

– I de här femtio anmälningarna finns ju både enklare snatteriärenden och svårare ärenden som handlar barn som lever i förhållanden med missbruk, misshandel eller övergrepp, säger Bibbi Åhgren, tillförordnad chef för individ- och familjeomsorgen i Habo.

Innebär förändringar
Regeringens nya lagförslag innebär en del förändringar för de barn och ungdomar som tas om hand av sociala myndigheter. Till exempel ska barnen få större insyn och ökad rätt att ta del av dokumentationen som gjorts av kommunernas tjänstemän och politiker.

Den statliga kontrollen av vad kommunerna gör ska också ökas, bland annat genom att ett nationellt kvalitetsregister ska införas.

Bra med register
Där ska vem som helst kunna se hur bra eller dålig ens egen kommun är på att ta hand om utsatta barn. Bibbi Åhgren i Habo kommun tycker att tanken på ett sådant register är bra.

– Det är klart att man inte vill hamna sist på en sådan lista. Jag ser inget negativt  med att det införs ett register, säger hon.

Folkhälsominister Maria Larsson anser att de här lagförslagen kommer att öka tryggheten för de barn som har det svårt.

– Barnets egen vilja måste efterfrågas och dokumenteras, säger Maria Larsson.

Inte tillräckligt
Men det finns de som tycker att regeringens förslag idag inte är tillräckligt.

15 procent av alla som jobbar med att ta hand om utsatta barn saknar en riktig utbildning.

Christin Johansson, förbundsordförande för akademikerförbundet SSR, vill att en yrkeslegitimation för socionomer ska införas.

– Det är ett skydd för dem som vänder sig till socialtjänsten. De ska veta att de möter en person som har rätt kompetens för uppgiften. Den garantin tycker jag att samhällets mest utsatta medborgare har rätt att kräva.

Har de den garantin idag?

– Nej, det har de inte, säger Christin Johansson.

Under förra veckan utövade SSR påtryckningar på folkhälsominister Maria Larsson. Hon öppnar nu också för att införa en sådan yrkeslegitimation.

– Vi är inte riktigt framme där än. Men jag tycker att det vore bra om vi kunde införa en legitimation, säger Maria Larsson.

Martin Eriksson, Ekot i Jönköping
martin.eriksson@sr.se