Ny metod visar risk för arbetslöshet

Ams ska nu prova en ny metod för att bättre kunna förutse vem som riskerar att bli långtidsarbetslös. Ett dataprogrem med uppgifter om den arbetssökande ska kunna bedöma risken med stor säkerhet.

Genom att i ett dataprogram mata in alla uppgifter som har betydelse om den arbetssökande ska arbetsförmedlaren med 70 procents säkerhet få veta om den arbetssökande tillhör riskgruppen.

Merja Jönsson-Norvanto jobbar på arbetsförmedlingen i Liljeholmen i Stockholm och har över tio års erfarenhet som arbetsförmedlare. Hon tror att programmet kan vara till hjälp.

– Generellt är det jättesvårt att säga vem som kommer att bli långtidsarbetslös och vem som får arbete.

Så en extrahjälp skulle inte vara helt fel?

– Absolut inte. Jag tror att all hjälp vi kan få är till gagn för den arbetssökande naturligtvis. Det är jätteviktigt att man kommer ut i arbete så fort som möjligt, säger Merja Jönsson-Norvanto.

Bakgrund och erfarenheter
I ett antal andra länder har man redan använt sig av den här metoden, som kallas för profiling. Den innebär lite förenklat att man i ett dataprogram, för varje arbetssökande, matar in de uppgifter som är av betydelse för om man ska få ett jobb eller inte. Utbildning, yrkesbakgrund, efterfrågan på arbetsmarknaden för det aktuella yrket, etnisk bakgrund och så vidare.

Och med 70 procents säkerhet ska då det här programmet utifrån hur det har gått för andra arbetslösa kunna säga om en person löper risk att bli långtidsarbetslös - alltså arbetslös längre än sex månader och att det då finns anledning att ge extra stöd till den personen.

Prövas i landet
Det är det statliga forskningsinstitutet IFAU och Ams tillsammans som utvecklar det här programmet. Senare i år ska ett antal arbetsförmedlare runt om i landet pröva hur metoden fungerar i verkligheten, säger Fredrik Jansson, chef för arbetsmarknadsenheten på Ams.

– Vi vill ju se om den här extra bedömningen som vi erbjuder förmedlarna gör att de kan sätta in insatser tidigare för rätt personer. I slutändan skulle det resultera i att människor får jobb snabbare än de skulle ha fått med den förmedlingsverksamhet vi har i dag.

Fredrik Jansson betonar att det inte handlar om att ersätta arbetsförmedlaren utan en hjälp att fatta rätta beslut.

Egen bedömning
Merja Jönsson-Norvanto på arbetsförmedlingen säger att om hennes egen bedömning av en arbetslös skulle gå stick i stäv mot dataprogrammets prognos, då kommer hon inte utan vidare att kapitulera för dataprogrammet.

– Då skulle jag nog ta ytterligare kontakt med personen i fråga för att sitta ned och diskutera lite grann. Möjligen är det så att det kommit fram nya frågeställningar. Hundraprocentigt skulle jag inte lita på det utan då vill jag prata med personen ytterligare några gånger, säger hon.

Johan Prane
johan.prane@sr.se