Oro i Venezuela för minskad pressfrihet

Hugo Chavez beslut att inte förlänga sändningstillståndet för Venezuelas äldsta tv-kanal RCTV har väckt kritik. Kritiker frågar sig om det är ett angrepp på yttrandefriheten eller bara ett beslut där staten möjliggör rotation på sändarfrekvenserna.

Av de åtta stora tv-kanalerna i Venezuela är det RCTV som har bäst täckning och har haft det i 40 år. Många tycker att det är helt ok att det nu är andra som får chansen.

– Det kan bli en möjlighet för alla de kommunala tv-kanalerna att nå ut med sina program, säger Edgardo, en lokal ledare i det fattiga området Petare i Caracas.

Del i större hotbild
Han menar att RCTV:s roll under kuppförsöket i april 2002, då kanalen inte informerade om händelserna är ett tillräckligt argument för att inte förlänga tillståndet. Men andra ser beslutet om RCTV som en del av en större hotbild.

Alberto Barrera, författare till en uppskattad biografi över Hugo Chavez, menar att det finns en omfattande yttrandefrihet i Venezuela men han ser oroande tendenser till en växande självcensur som har att göra med att strafflagen har ändrats så att journalister nu kan dömas för ytterst luddiga brott som till exempel att ha förolämpat en myndighetsperson.

Just det råkade oppositionstidningen Tal Cual ut för nyligen. 350 000 kronor i böter för att, enligt en domare, ha sårat presidentens dotter i en satirisk ledarkommentar.

Ingen process bakom beslutet
Tal Cuals redaktionschef Maye Primera menar att beslutet att inte förlänga RCTV:s sändningstillstånd knappast kan betraktas som ett normalt beslut.

– Om problemet är kanalens agerande under kuppen, varför har då inte domstolarna agerat, frågar Maye Primera.

Det har över huvud taget inte förekommit någon juridisk eller ens administrativ process bakom beslutet att inte förlänga RCTV:s tillstånd.

– Det är, säger Maye Primera, helt enkelt president Chavez som har fattat ett politiskt beslut och det är något som kan drabba oss alla.

”Tillgången till information minskar”
Men trots det, säger hon, så måste man ändå säga att det fortfarande råder yttrandefrihet i Venezuela. Det stora problemet är att våra möjligheter att informera håller på att undergrävas.

– Tillgången till officiell information blir mindre och mindre, säger hon.

Och det, menar Maye Primera, att vi inte längre kan granska makten, staten, det är det största hotet mot pressfriheten i Venezuela i dag.

Lars Palmgren, Caracas
lars.palmgren@sr.se