Många familjeföretag söker yngre ägare

Mängder av svenska småföretag riskerar nu att dö ut om de inte får nya ägare. Var fjärde mindre företag i landet drivs nämligen av 40-talister som nu börjar gå i pension.

Om inga köpare hittas så finns risken att tiotusentals anrika familjeföretag runt om i landet tvingas avsluta sin väl fungerande verksamhet.

63-årige Bo Bäck är en av ägarna till en svetsfirma i Hovslätt utanför Jönköping. Han letar intensivt efter någon som kan ta över företaget.

– Jaa, vi börjar bli trötta, vi 40-talister. Det är ett vemod i det också men någon gång blir man tvingad. Åldern tar ut sin rätt.

Letar nya yngre ägare
Inne i PKB Svets lokaler ligger tryckkärl och kyltankar i hyllor och lådor.

Bo Bäck driver det lilla företaget tillsammans med två vänner, och tillsammans har de närmare hundra års erfarenhet från branschen.

Firman har ett fungerande kundnät och affärerna rullar på bra. De tre delägarna börjar alla närma sig pensionsåldern och sedan en tid tillbaka letar de efter en köpare. Helst vill de se en snabb affär, berättar Bo Bäck.

PKB Svets är inte ensamma om att leta efter nya ägare. Under de närmaste sju åren kommer omkring 140 000 svenska småföretag att stå inför ett ägarskifte. Bara i Jönköpings län ägs 1 500 företag av människor som fyllt 60 år.

Företagsköparskolor arrangeras
Precis som på många andra håll runt om i landet så arrangeras här företagsköparskolor, ägarbytesprojekt och seminarier för att få unga människor att vilja köpa och ta över verksamheter.

Tidigare beräkningar från organisationen Företagarna visar att vart tionde företag i Sverige riskerar att försvinna i samband med 40-talisternas pensionsavgångar.

För några år sedan pratades det också mycket om de många äldre ägarna inom företagsvärlden. Nu börjar man även se de faktiska konsekvenserna av att ägarna i många fall har börjat nå pensionsåldern.

Risk för försämrad service
Leif Melin är professor i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping och har forskat mycket på ägarskiften och strukturer inom företag. Han tror att det finns en risk att servicen till medborgarna försämras om inga nya ägare hittas till dessa företag.

– De företag där det finns ett kunskapskapital i företaget, en produktionsapparat och kunniga medarbetare, där är det viktigt att man kan hitta en lösning på ägarskiftet så att företaget blir kvar i Sverige. Det är viktigt för samhället lokalt och för samhället i stort. Sedan blir det en negativ effekt om till exempel småföretag inom service och handel läggs ner på små orter. Där kan servicenivån försämras om det inte finns någon köpare, säger Leif Melin, professor i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Martin Eriksson, Jönköping
martin.eriksson@sr.se