Stanna i huset råd vid australiska bränder

Ny forskning om skogs- och stäppbränderna i Australien har lett till helt nya råd till dem som bor i riskområdena. Om man stannar i sitt hus och håller elden utanför minskar risken att det brinner ner. Nu tillämpar myndigheterna ett förebyggande brandprogram för att kunna hantera de allt vanligare bränderna i södra Australien, som kommer allt tätare i klimatförändringens spår.

Skogs- eller stäppbränder är inget nytt i Australien. Ursprungsbefolkningen har alltid använt elden som en typ av svedjebränning.

Riskerna ökar
Men när de mycket torra, varma och blåsiga dagarna har ökat i antal på grund av klimatuppvärmningen, har allt fler planerade eldar också spritt sig och ödelagt stora områden.

När attraktiva tomter i städernas utkanter bebyggs och människor flyttar ut till de marker som tidigare varit obebodda, ökar riskerna.

För att hantera de allt vanligare bränderna har australiska brandmyndigheter satsat på forskning om allt från brandsäkra byggnadsmaterial till pyromanernas psykologi.

Nu används förebyggande program i många områden.

Det har nämligen visat sig att det går att förhindra att bostäder brinner ner, säger Guy Barnett, ekolog och forskare från Canberra.

Husen kan räddas
– Det är inte elden i sig själv som antänder husen. I stället är det flygande gnistor och glödande löv eller kvistar från träden, som landar på tak och terrasser och efter flera timmar sätter byggnaden i brand. Finns det någon hemma då, som kan släcka, kan husen räddas.

Det har redan visat sig att av de allt färre hus som brinner ner till grunden är 90 procent tomma, enligt Guy Barnett.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se