Skatten större än regeringen trodde

Under perioden 2000-2006 var skillnaden mellan regeringens skatteprognoser och det faktiska utfallet stor. Det konstaterar Riksrevisionen i en rapport.

I genomsnitt underskattades inkomster från skatterna med 26 miljarder kronor per år.

Underskattningen av skatteinkomsterna har varit särskilt stor de senaste åren.

I budgetpropositionen förra året förutsågs ett överskott i de offentliga finanserna på drygt 20 miljarder kronor.

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) blev överskottet 90 miljarder kronor.