Eliasson hoppfull om lösning i Darfur

FN:s sändebud i Darfur, Jan Eliasson, är försiktigt hoppfull om en politisk lösning på Darfurkonflikten. Men han är samtidigt orolig för ökade motsättningar.

De senaste dagarna har Eliasson träffat parterna i konflikten, och säger att det nu finns en tydlig grund i fredsförsöken.

– Vi har helt klart lagt in en högre växel i den politiska processen och vi hoppas ju att den processen ska gå så snabbt som möjligt.

Konkreta framsteg som Jan Eliasson talar om är bland annat att rebellrörelserna i södra Sudan ska samlas till ett möte för att försöka koordinera sina krav. Sedan ska FN och Afrikanska unionen, AU, förbereda för fredsförhandlingar.

Initiativ från grannarna
Ett annat framsteg är att det tidigare funnits en rad parallella initiativ för att nå fredsförhandlingar, till exempel från olika grannländer.

På så sätt har de olika grupperna kunnat hoppa emellan alternativen. Nu har alla initiativ samlats hos FN och AU. Men samtidigt som samtalen pågår förvärras situationen för de civila.

– Vi har väldigt stora problem med ökande motsättningar, radikalisering i lägren och det humanitära arbetet är praktiskt taget som att sätta plåster på infekterade sår. Det som behövs är en lösning som handlar om maktfördelningen inom Sudan. Det handlar om fördelning av resurser, att det är en försummad del av Sudan. Det handlar om att få säkerhet för befolkningen och de grundproblemen måste vi förhandla om, säger Jan Eliasson.

200 000 döda
Krisen i Darfur är gigantisk. Sedan konflikten bröt ut 2003 har mer än två miljoner människor drivits på flykt. Exakt hur många som dödats är oklart, men enligt FN är det minst 200 000, de flesta civila.

När Jan Eliasson nu lämnar Sudan är det med delade känslor. Det finns hopp men också förtvivlan.

– Det är en känsla av stor oro över att de här problemen på marken ska ta överhanden och detta skulle kunna leda till att en ny fas i konflikten, en ytterligare militarisering. Å andra sidan har jag också ett hopp om att man nu inser att den här konflikten har pågått länge nog och att vi måste gå mot en politisk process. Att vi nu har lagt grunden för detta genom samtalen med regeringen och huvudparten av rebellrörelserna. 

Johan-Mathias Sommarström
johan.mathias.sommarstrom@sr.se