Höjd villaförsäkring efter oväder

Hallänningar som bor i riskområden för översvämningar får snart räkna med att betala mer för att försäkra sina hus. En tydlig följd av de oväder som misstänks bero på klimatförändringar. (SR Halland)