Krav att telenätet stannar i statens ägo

Tre borgerliga i riksdagens näringsutskott kritiserar vice finansministern Mats Odells sätt att sälja ut statens kontroll över Telia Sonera. Det så kallade accessnätet, ryggraden i fasta telekommunikationer i Sverige, bör vara kvar i statens ägo, anser de.

Till exempel på samma sätt som järnvägsnätet ägs av staten, även om det är öppet för konkurrens mellan olika tågoperatörer, säger Ann Marie Pålsson som är moderat och ledamot i näringsutskottet.

– Det är viktigt för att man ska kunna upprätthålla en god konkurrens på marknaden och lika tillträde till nätet för alla aktörer. Telia Soneras konkurrenter har också klagat på att de inte har kunnat ha tillträde till nätet.

Är det i första hand kommersiella skäl eller säkerhetspolitiska skäl som ligger bakom ert krav?

– De väger lika tungt. De säkerhetspolitiska skälen är ju svårare för mig att bedöma utan det är en sak som försvaret är intresserade av. Men de har själva påtalat att nätet är av den karaktären att man måste sekretesspröva ägarna av nätet.  

Är det något som gör det troligt att ni får gehör hos regeringen för era krav?

– Det är en fråga du borde ställa till Mats Odell och det har jag svårt att svara på, men som diskussionen hittills har förts så befarar vi att man inte kommer att vilja göra den här totala separationen som vi förordar.

– Det är klart att om det kommer press från fler håll än från ett antal riksdagsledamöter så ökar tyngden i kritiken. Om det kommer ännu mera press från Konkurrensverket, PTS, försvaret, från alla de som kan ha synpunkter på detta, så skulle det möjligtvis kunna få regeringen att välja den lösning som vi har förordat, säger Ann Marie Pålsson.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se