Minskad vinst för Volvo

Volvokoncernen gjorde en vinst på 5,4 miljarder kronor under det första kvartalet. Det är något lägre än motsvarande kvartal i fjol, trots att försäljningen på den nordamerikanska marknaden minskade med hela 46 procent.

Volvos vd, Leif Johansson, är ganska nöjd med det resultatet.

– Jag tycker att det var ett rätt hyggligt resultat. Vi lyckades balansera nedgången i USA som ju huvudsakligen har att göra med förköpen av förköp av motorer, men lite ekonomisk nedgång också. 

Ändå har orderingången minskat med över 80 procent?

– Men då är det just på lastbilar och lastbilar jämfört med föregående kvartal som var präglat av att vi hade den här förköpseffekten på den gamla teknologin. Det är det som skapar de här jämförelserna som ser så ruggiga ut. Men jag tror att den underliggande amerikanska ekonomin är bättre att beskriva i termer av mjuklandning.

När efterfrågan på lastbilar vänder upp igen på den nord-amerikanska marknaden är svårbedömt, menar Leif Johansson.

Lönsamt kvartal
Men trots att försäljningen på den marknaden alltså minskade med hela 46 procent, så var det första kvartalet det mest lönsamma hittills för Volvo Lastbilar.

Nedgången kompenserades mer än väl av efterfrågan på lastbilar i Europa och i övriga världen. Där har Volvo svårt att hålla leveranserna i takten i takt med efterfrågan.

Det är full fart på Volvokoncernens köp och investeringar runt om i världen. Volvo har köpt japanska Nissan Diesel, slutfört köpet av amerikanska Ingersoll, planerar för en ny lastbilsfabrik i Ryssland och har köpt en hjullastare i Kina.

Ingen fara för Sverige
Men för den skull är det ingen risk att Volvos svenska verksamheter försvinner, försäkrar Leif Johansson.

– Det är precis tvärtom. Det är faktiskt så att vi de här kvartalen har ökat ytterligare med några hundra anställda och vi är på all time high när det gäller anställda i Sverige. Det kommer som en konsekvens av att när vi ökar så bra som vi gör, till exempel i Kina, så skapar det också arbetstillfällen.

Eva Stenström
eva.stenstrom@sr.se