Egyptier får inte komma till Sverige

Den egyptiske medborgaren Mohammad Alzery som för drygt fem år sedan avvisades från Sverige med hjälp av amerikanska agenter får inte uppehållstillstånd i Sverige. Det har Migrationsverket nu beslutat.

I mars upphävde regeringen det gamla avvisningsbeslutet för att pröva frågan igen, och nu har alltså Migrationsverket sagt nej.

- Det är säkerhetsmässiga invändningar mot honom som säkerhetspolisen har fört fram i yttrande till verket i ärendet och det är dem som verket har tyckt vara synnerliga skäl, säger Bo Anderberg, föredragande tjänsteman på Migrationsverket.

Det var i december 2001 som Mohammad Alzery, tillsammans med en landsman, skickades i väg från Sverige till Egypten för att de båda misstänktes vara terrorister. Avvisningen skedde under brutala former och har fått skarp kritik av bland annat olika FN-organ.

Den svenska regeringen skulle inte ha skickat iväg männen eftersom de riskerade tortyr i Egypten, var slutsatsen. 

Släpptes i Egypten
När Alzery kom tillbaka satt han fängslad en tid i Egypten men släpptes senare, utan att åtalas. I dag lever han under övervakning i Egypten och har begärt att få komma till Sverige.

I mars tidigare i år upphävde den nya borgerliga regeringen oväntat den gamla regeringens beslut att neka Alzery uppehållstillstånd. Frågan skulle prövas på nytt.

Nu har den alltså prövats, men med samma resultat som tidigare. Alzery betraktas fortfarande som en säkerhetsrisk, trots att han aldrig åtalades för de misstankar som fanns mot honom när han kom tillbaka till Egypten 2001.

- Det har inte för verkets del haft någon betydelse. Vi har gått på säkerhetspolisen bedömning och inte gjort någon utredning om vad som har hänt med Alzery sedan 2001 när han lämnade Sverige, säger Bo Anderberg på Migrationsverket.

Varför inte då?

- Vi har inte tyckt att det var relevant i ärendet eftersom detta handlar om en ansökan om uppehållstillstånd utifrån, så att säga, från hemlandet. Vi förlitar oss på att den inställning som säkerhetspolisen har redovisat, med de hinder som finns mot att ge honom uppehållstillstånd, att den bedömningen är riktig, säger Bo Anderberg på Migrationsverket.

Beslutet kommer att överklagas till regeringen.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se