Bistånd används till skuldavskrivningar

En tredjedel av EU-ländernas bistånd till fattiga länder går till andra saker än fattigdomsbekämpning. Det visar en rapport från en rad biståndsorganisationer inom EU som har undersökt vad biståndet egentligen används till. Det gäller också Sverige.

Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg upprörs av detta.

– Vi är oroliga över den urholkning av biståndet som sker nu när man satsar stora och växande resurser på skuldavskrivningar och på flyktingmottagande i Sverige. Det har också pratats om att man skulle kunna tänka sig att använda pengar till militära insatser på olika håll. Allt detta oroar oss mycket, för det innebär att man undandrar resurser från fattigdomsbekämpning.

Går till flyktingmottagning
Ungefär tolv procent av det svenska biståndet går till bland annat skuldavskrivningar och flyktingmottagning här hemma i Sverige, inte minst för alla irakier som just nu flyr undan kriget i sitt hemland. Hedervärda uppgifter, men Sverige ska ha råd med det utan att ta pengarna just från biståndet. Det tycker Inger Björk, generalsekreterare på Forum Syd.

– Vi tycker inte att fattiga människor ska betala detta. Det är otroligt viktigt att det bistånd på 1,03 procent som Sverige ger verkligen går till fattigdomsbekämpning, säger Inger Björk.

1 600 organisationer
Inom hela EU går en tredjedel av biståndet till annat än fattigdomsbekämpning, enligt rapporten som presenteras i dag. 1 600 frivilligorganisationer i EU står bakom rapporten. Och Inger Björk anser att Sverige nu bör driva frågan om att renodla biståndet inom EU, för det går att räkna annorlunda.

– Norges regering till exempel har ju bestämt sig för att inte räkna med skuldavskrivningar när de anger sitt biståndsmål. Vi tycker att Sverige borde göra som Norge i det här fallet, säger Inger Björk.

Ska inte tas av biståndet
Skuldavskrivningar välkomnas naturligtvis av Forum Syd, men pengarna till det ska inte tas av biståndet, anser nätverket. Biståndet ska användas till nya aktiva satsningar på till exempel skolor och sjukvård, inte till att betala av på gamla skulder.

Tillsammans skriver i dag en rad svenska organisationer ett öppet brev till de svenska regeringspartierna med en uppmaning om att värna biståndet.

– Det är viktigt att Sverige kan fortsätta att vara en påtryckare för de fattigas räkning ute i världen. Vår röst försvagas om vi urholkar vårt eget bistånd, säger Bengt Westerberg.

Maria Sjöqvist
maria.sjoqvist@sr.se