Ökning av tonårsaborter i Sverige

Svenska kvinnor gör fler och fler aborter och särskilt vanligt är det bland tonåringar och kvinnor som är mellan 20 och 24 år.

Att tonårstjejer gör fler aborter är oroande, tycker Marc Bygdeman, professor emeritus vid kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset.

- All ökning av abortfrekvensen hos tonåringar är att betrakta som väldigt oönskad, säger han.

Även om antalet aborter har minskat bland kvinnor över 30 år så ökar det totalt eftersom tjejer under 30 gör fler aborter.
För tonårstjejer ökar det med fem procent eller 600 stycken mellan 2005 och 2006 och det finns flera orsaker till det, säger Marc Bygdeman.

En grej som spelar roll är hur ofta ungdomsmottagningarna har öppet, men en annan viktig sak är priset på preventivmedel.

- Det är inte så lätt för en tonåring att fråga sina föräldrar kanske, för att få pengar till att köpa p-piller.

Ökning under 2000-talet
Om man räknar in alla kvinnor är det vanligast med aborter på Gotland och i Malmö medan den lägsta andelen finns i Jönköpings och Kronobergs län i Småland.

Antalet aborter har ökat stadigt hela 2000-talet.

- Jag tror att man kan förvänta sig att den här ökningen stagnerar och sedan kommer att kunna gå ner igen. Man har de här fluktuationerna som också har relation till födelsetalen. När födelsetalen går upp så går också aborttalen upp, säger Marc Bygdeman, professor emeritus vid kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset.

Martin Jönsson, P3-Nyheter 
martin.jonsson@sr.se