USA-soldater uppmanas följa krigslagar

Den amerikanske befälhavaren i Irak, general David Petraeus, uppmanar i ett internt brev till de egna trupperna att hålla sig till de krigslagar som finns. Detta efter en undersökning som ifrågasatt etik och moral bland de amerikanska trupperna.

”Kampen handlar om att få folket på vår sida och då måste vi få dem att förstå att det är vi, inte våra fiender som har den högsta moralen”, skriver general David Petreaus i brevet till de amerikanska trupperna i Irak.

Sensmoralen i brevet är helt enkelt att soldaterna i marinkåren och i den amerikanska armén måste hålla sig till reglerna.

Brevet, som nyhetsbyrån Reuters läst, är en direkt följd av den undersökning bland amerikanska soldater i Irak som presenterades i USA i förra veckan.

Skulle inte rapportera
Den visade bland annat att en tredjedel av de 1 800 tillfrågade soldaterna tyckte att tortyr skulle vara tillåtet för att få information som kan rädda amerikanska soldaters liv.

Den visade också att cirka hälften av de tillfrågade soldaterna inte skulle rapportera en kamrat som dödade oskyldiga civila irakier.

Petraeus skriver att även om man som soldat ibland kan känna frustration, ilska, och hämndbegär, så måste man se till att behandla civila och fångar med värdighet och respekt. Vi är inte bara krigare, vi är också människor, heter det i brevet.

Övergrepp mot irakier
Anklagelser om amerikanska soldaters övergrepp mot irakiska fångar och civila har kommit med jämna mellanrum under kriget.

De mest kända är rapporterna om misshandeln av fångar i Abu Ghurayb-fängelset och massakern på civila i staden Haditha i Irak i november 2005.

Tre soldater anklagas för mord i det fallet och just nu pågår en hearing i Kalifornien om varför de högsta befälen för trupperna i Haditha inte slog larm om händelsen.

Brevet och undersökningen kommer förstås i ett känsligt politiskt läge för president Bush. En majoritet av den amerikanska befolkningen är numera emot kriget och den demokratiskt dominerade kongressen vill inte ge presidenten fritt mandat att fortsätta striderna.

Daniel Alling, New York
daniel.alling@sr.se