Olagligt tvinga fram kommunistjakt

Polens konservativa regering har lidit ett svårt nederlag eftersom landets författningsdomstol till stora delar har underkänt en kontroversiell lag. Enligt lagen skulle 700 000 polacker tvingas redogöra för sina kontakter med kommunismens hemliga polis.

Detta måste vara tvillingbröderna Kaczynskis svåraste politiska nederlag hittills.

Jakten på kommunister, medlöpare och personer som samarbetat med kommunisttidens hemliga polis är nämligen ett av regeringens mest prioriterade områden.

Därför skulle hela 700 000 polacker tvingas berätta om sitt förflutna. Deras bakgrund skulle belysas och de skulle utsättas för en ”lustration” som termen lyder.

På onsdag i nästa vecka skulle vara sista dagen för 53 yrkesgrupper att lämna in den ifyllda blanketten till arbetsgivaren. De som vägrade skulle avskedas.

Nu har författningsdomstolen satt stopp för större delen av lustrationen, eftersom den helt enkelt strider mot grundlagen.

Författningsdomstolen säger att beteckningen ”samarbetat med hemliga polisen” inte är tillräckligt definierad.

Det är dessutom olagligt att tvinga stora yrkesgrupper till en sådan jättelik undersökning.

Journalister och förlagsfolk behöver inte delta, inte heller rektorer, studierektorer, skoldirektörer eller forskare vid privata gymnasier, universitet och högskolor, ej heller chefer för börsnoterade företag eller skatterådgivare.

När författningsdomstolens ledamöter hade läst upp och förklarat alla undantag återstod inte mycket av kommunistjakten.

Domstolen slog också fast att det är förbjudet att publicera namnen på människor, som frivilligt eller ofrivilligt samarbetade med hemliga polisen.

De senaste månaderna här i Polen har jämförts med Joseph McCarthys häxjakt på förmenta kommunister i USA på 1950-talet. Demokratin är hotad, är en mening som hörts ofta.

Bröderna Kaczynski drar sig inte för att ifrågasätta författningsdomstolens kompetens och presidentens första kommentar på domen var typisk. Frågan om lustrationen är ännu inte avgjord.

Kjell Albin Abrahamson, Warszawa
kjell_albin.abrahamson@sr.se