Brister vid kontroll av Lisebergsattraktion

Flera allvarliga brister på Liseberg har inte rättats till trots påpekanden under flera år vid besiktningarna. Det 116 meter höga Lisebergstornet var bara tillfälligt godkänt under hela 2006.

”1. Kraftig materialreduktion vid svetsskarvar på tornrörets utsida på grund av gravrost.

2. Lucka för nödfirningskorg är gravt rostangripen på undersidan.”

Detta är förra vårens besiktningsprotokoll för Lisebergstornet. Där står anmärkningarna om de allvarliga rostskadorna. De första påpekandena gjordes redan 2002.

Tillfälligt godkänt
Inför förra säsongen blev tornet bara tillfälligt godkänt av Inspecta som sköter kontrollen på Liseberg. Inspektören satte ett år som gräns - precis som vanligt.

Den myndighet som godkänner inspektionsföretagen heter Swedac. Där tycker Jerzy Zubaczek att det är underligt att bristerna fått vara kvar i så många år och han anser inte att ett tillfälligt tillstånd borde räcka över en hel säsong.

– Det är tveksamt.

Hur tänker du att det skulle vara istället?

– Ja, att man anger om det skall vara gjort inom två månader eller en månad, inte att de får gå, speciellt när man skriver att det är kraftig materialreduktion och kraftiga korrosionsskador, säger Jerzy Zubaczek på Swedac.

Inspecta ger inte någon intervju, men svarar i ett brev att det är en bedömningsfråga hur länge ett tillfälligt godkännande gäller.

”Rosten var aldrig farlig”
Den allvarliga rosten på tornet var aldrig farlig, säger Lisebergs vd Mats Wedin om att åtgärderna dröjt.

– Det hade varit bättre om man hade gjort det vid det första tillfället. Nu är det åtgärdat och det är ett led i det arbetet som vi har bedrivit under hösten och vintern att med systematik verkligen se till att prioritera bort allting som kan upplevas som brister i något sammanhang, säger Mats Wedin, vd för Liseberg.

Anna Jaktén, P1 Kaliber
anna.jakten@sr.se