Forskare ifrågasätter rapport om Estonia

De dykare som undersökte Estonia för tolv år sedan ska nu frågas ut av den pågående utredningen om hur passagerarfärjan kunde sjunka så snabbt. Arbetet utförs av en internationell forskargrupp som hade möte under fredagen i Glasgow i Skottland.

– Vi kommer att prata med de dykarna som har varit med om detta, de vi kan få tag på. Detta för att få de extra uppgifter som de möjligen kan ha. Allt detta är som ett komplement eftersom vi inte får dyka själva. Vi måste utnyttja det material som finns så mycket som möjligt, säger professor Olle Rutgersson från Chalmers som ingår i forskargruppen.

Ifrågasätter haverirapporten
Hur Estonia kunde sjunka så snabbt, det försöker alltså forskarna ta reda på och de ifrågasätter alltmer i den officiella haverirapporten. Redan har flera av haveriutredningens resultat underkänts.

– Det finns redan fakta i haverikommissionens rapport som vi inte tycker stämmer, till exempel hur snabbt vatten kan strömma in på bildäck om rampen är helt öppen, säger Björn Allenström, skeppsforskare på SSPA i Göteborg.

I Glasgow visade forskarna upp datasimuleringar på nio olika huvudalternativ hur Estonia kan ha sjunkit. Med finns till exempel fortfarande alternativet med ett hål i skrovet, men det måste i så fall finnas akteröver enligt forskarna, eftersom Estonia sjönk med aktern först.

Vattnet på bildäck en tvistefråga
En annan intressant fråga är att det enligt forskarna måste ha kommit ner vatten under bildäck och hur detta kom dit tvistar de om. Genom brunnar på bildäck, genom ventilationstrummor, otäta dörrar och luckor eller utifrån genom en skada på skrovet.

Forskarna ska i mars 2008 vara klara med en rapport av hur det sannolikt gick till vid förlisningen då 852 personer omkom.

En parallell rapport utarbetas av forskare i Hamburg. De anser i princip att den ursprungliga haverirapporten stämmer, det vill säga att allt vatten kom in genom öppningen i fören och därefter fördes ner under bildäck.

Tror på ny haverikommission
Inbjuden till Glasgow var också Bertil Calamnius som miste sin dotter i haveriet och han tror nu att kritiken mot den gamla haverikommissionen JAIC blir så stark att en ny måste tillsättas.

– Egentligen är det här att vi fortfarande efter 13 år håller på med ett sådant här seriöst projekt ett bevis för att det inte dög, det som JAIC gjorde. Jag tror att vi kommer att få se, kanske inte en hundraprocentig sanning, det kommer att vara saker fördolda, men vi kommer att få se huvuddragen i sanningen, säger Bertil Calamnius som miste sin dotter i Estoniakatastrofen.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se