IAEA bekräftar genomförd inspektion

IAEA har inspekterat Irans kärnanläggning i Natanz. I dag, fredag, dementerar FN:s atomenergiorgan tidigare uppgifter om att inspektörerna skulle ha hindrats i sitt arbete.

Även Iran har tillbakavisat uppgifterna.

Iran har motsatt sig uppmaningar från FN:s säkerhetsråd att sluta anrika uran och säger att det rör sig om elproduktion. Västvärlden misstänker dock att landet försöker utveckla kärnvapen.