Hotell i Karlstad stängt av brandskäl

Räddningstjänsten i Karlstad stängde på fredsgskvällen Hotell Gustaf Fröding i Karlstad för 93 anmärkningar mot brandskyddet på hotellet. (SR Värmland)