Zimbabwe i ledningen för FN-kommission

Zimbabwe har utsetts till att leda FN:s arbete för hållbar ekonomisk utveckling. Det är ett hån mot FN:s trovärdighet, anser västländerna och pekar på Zimbabwes stora ekonomiska problem och skenande inflation.

Med stort stöd från afrikanska länder, som nominerat Zimbabwe till ordförandeskapet, röstade FN-kommissionens 53 medlemmar fram Zimbabwes miljöminister som ordförande, med röstsiffrorna 26 för och 21 emot.

Framförallt Europa och USA hade framfört skarp kritik och protesterat mot Zimbabwes kandidatur.

Brister skadar FN
Att låta en regim som har raserat sitt eget jordbruk, balanserar på randen till svält och har världsrekord i inflation med 2 200 procent, leda arbetet för en hållbar ekonomisk utveckling är ett hån och skadar allvarligt FN:s trovärdighet, ansåg kritikerna.

Dessutom har Zimbabwe en historia av att nonchalera och bryta mot FN:s andra principer, om till exempel mänskliga rättigheter och demokratiska rättigheter, med förföljelser av oliktänkande och brutalt polisvåld.

Vad kan ett land lära den övriga världen, när det själv befinner sig i en så djup avgrund och bara sjunker djupare, undrar västvärlden.

Allt värre i landet
Zimbabwes ekonomiska kris har tvingat tre miljoner zimbabwier att fly landet. För de som är kvar ökar bördorna hela tiden.

Regeringen har infört ett totalt stopp för el under 20 av dygnets 24 timmar, en elransonering som skall pågå i tre månader.

Man har också sjudubblat majspriset, som är basvaran för de flesta zimbabwier.

Känner sig förolämpade
Zimbabwes reaktion på kritiken har varit att det är en förolämpning att diskriminera ett land som är medlem av FN och har full rätt att delta i organisationens arbete.

Vad som ytterligare kommer att försvåra Zimbabwes ordförandeskap är att miljöministern, som medlem av Mugabes regim är under sanktioner. Han är förbjuden att resa in i USA och Europa för att träffa andra ministrar.

Vincent Dahlbäck, Johannesburg
vincent.dahlback@sr.se