Ohlsson ordförande för Liberala kvinnor

Folkpartiets kvinnoförbund valde på lördagen riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson till ny ordförande.

– Feminismen hör hemma i liberalismen och folkpartiet måste våga tänka nytt. Rösträtt och pappamånad i all ära, men det krävs radikalare förslag, säger Birgitta Olsson, ny ordförande för Liberala kvinnor.