Växlingskontor misstänkt för pengatvätt

Ett växlingskontor i centrala Stockholm misstänks ha tvättat hundratals miljoner kronor på uppdrag av grovt kriminella personer och skattefuskande företag i byggbranshen.

Det lilla växlingskontoret i centrala Stockholm fick huvuddelen av sina intäkter från att lämna ut svenska kronor i kontanter till företagare och kriminella mot en avgift.

Hundratals miljoner kronor som slussats till växlingskontoret via bulvanföretag skulle användas för att betala ut svarta löner i byggbranchen och i den kriminella världen.

– Det man kan säga generellt är att när det gäller den stora svarta sektorn inom byggbranschen, så drar den till sig den organiserade brottsligheten, som sköter kontanthanteringen för att det ska fungera. Det genererar väldigt mycket pengar till den organiserade brottsligheten, som de sedan kan använda för att återinvestera i annan brottslighet. Det är ett stort hot mot samhället, säger åklagaren Martin Brisman.

Anmäla stora summor
Vid varje uttag har mellan 50 000 och 300 000 kronor lämnats ut.

När så här stora summor hämtas ut i kontanter ska växlingskontor och banker enligt lag lämna in en anmälan om misstänkt penningtvätt till finanspolisen om det inte finns en godtagbar förklaring, men det har växlingskontoret sällan gjort.

Det gjorde däremot andra banker och växlingsföretag, som SEB och Forex.

Finanspolisen larmade Ekobrottsmyndigheten, som inledde en utredning.

När åklagarna på Ekobrottsmyndigheten ville ta del av anmälningarna om penningtvätt blev det stopp.

Svår utredning
Enligt vad Ekot erfar ville finanspolisen inte alls lämna ut några anmälningar eftersin de bara fick användas i finanspolisens underrättelseverksamhet.

Efter att åklagare Björn Rosenlöf på Ekobrottsmyndigheten i en skriftlig begäran poängterat att uppgifterna ”behövs i pågående förundersökning rörande penninghäleri, grova brott” lämnades anmälningarna till slut ut.

Men nästan all information var överstruken, sekretessbelagd och anmälningarna var därför helt oanvändbara i ett eventuellt åtal. Det framgår av förundersökningen, som Ekot har läst.

Sen räddning
För åklagarna Björn Rosenlöf och Martin Brisman på Ekobrottsmyndigheten var det katastrof.

De övervägde i slutet på mars att lägga ner utredningen.

Utredningen räddades av att bankerna istället själva lämnade ut anmälningarna i sin helhet. En rättegång har nu inletts.

Stämningen mellan Ekobrottsmyndigheten och finanspolisen är enligt vad Ekot erfar minst sagt infekterad.

Åklagare Björn Rosenlöf vill i dagsläget inte uttala sig i frågan.

Finanspolisens chef Tommy Kangasvieri har inte gått att nå.

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se