Ny nämnd för dopningsfall inrättas

En ny nämnd kommer att ta hand om dopningsfall i svensk idrott. Riksidrottsmötet i Örebro har på förslag från Riksidrottsstyrelsen beslutat att dopningsnämnden DON ska överta ansvaret för dopningsärenden från idrottsförbunden.

Syftet med förändringen är att öka rättssäkerheten kring dopningsfall och precis som tidigare ska överklaganden göras till Riksidrottsnämnden som är högsta beslutande instans.

Årligen drivs i Sverige omkring 20 bestraffningsärenden gällande dopning.