Hyresgäster mot beslut om hyresrätter

Beslutet i Stockholms Stadshus AB att låta lägenheter stå tomma i kommunala hus som ska bli bostadsrätter i Stockholm upprör nu Hyresgästföreningen. Det betyder att hundratals lägenheter står tomma halvårsvis innan husköpet är klart.

– Jag tycker att det är en dålig metod efter det är bostadsbrist i Stockholm. På en överhettad bostadsmarknad som det är i regionen, så är det inte ok att lägenheter står tomma i upp till sex månader för att det kanske eventuellt blir en försäljning, säger Hyresgästföreningens ordförande Terje Gunnarsson.

Lägenheter får stå tomma
Beslutet i Stockholms Stadshus AB betyder att så fort bostadsrättsföreningen får ett erbjudande om köp så ska lediga lägenheter stå tomma tills köpet är klart. Sedan kan föreningen sälja lägenheten till marknadspris.

Stockholms stad är med och tjänar på detta eftersom man kommer att höja priset på de hus som har tomma lägenheter.

Hyresgästföreningen tycker att man ska ge de tomma lägenheterna till de bostadssökande eftersom det står 191 800 personer i Stockholms bostadskö.

Inte säkert något köp blir av
Terje Gunnarsson pekar också på att det inte är säkert att det blir något köp av, när föreningen får veta vad bostadsbolaget vill ha betalt.

Så man ska bevara lägenheten som hyresrätt så länge som möjligt, tycker Terje Gunnarsson.

– Det är klart att man ska göra. Dessutom är det så att den som får hyresrätten kanske inte alls är intresserad av att ombilda, säger han.

Gillar inte argumentet
Med den metod som stadshuset har valt så blir det bostadsrätter av de tomma lägenheterna. Man stoppar alltså möjligheten till ett fortsatt hyresboende. Stockholms Stadshus AB anser att problemet är litet, kanske hundratalet tomma lägenheter i de här husen. Det argumentet gillar inte Terje Gunnarsson.

– Jag tycker att man ska tänka på att varje lägenhet som kommer ut på hyresmarknaden är oerhört värdefull för den som får den att bo i, säger Terje Gunnarsson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se