Amerikanska försvaret investerar svenskt

Det lilla svenska företaget Swedish Biofuels får motsvarande 14 miljoner kronor från det amerikanska försvaret för att forska om alternativa bränslen för flygplan.

Det är det första resultatet av USA:s ambassadör i Sverige, Michael Wood, försök att para ihop svenska miljöteknikföretag med amerikanska investerare.

– Vi har fått pengarna för att forska fram hundraprocentigt biobränsle till jetplan, biojetfuel, säger Angelica Hull, grundare av och vd för Swedish Biofuels.

Pengarna är ett anslag från det amerikanska försvarsdepartementets avdelning för forskning och kommer att räcka för forskning i ett år. Sedan får man se hur det har gått.

Presenterade svenska företag
Anslaget är ett första resultat av det projekt som den amerikanske ambassadören i Sverige, Michael Wood, dragit igång där han presenterat 30 svenska miljöteknikföretag för amerikanska investerare.

Många i branschen är glada över initiativet men det har också höjts oroliga röster. Vad händer om svenska forskningsbolag får utländska investerare? Försvinner det arbetstillfällen eller kunskap härifrån då? Och varför ska det vara så besvärligt att få svenska pengar?

Men Angelica Hull tycker inte att det har varit svårt att få svenska institutioner intresserade av att investera i området. Hennes företag har till exempel fått pengar från Svenska Lantmännen tidigare.

Glad över möjligheten
Hon är glad och stolt över att hennes företag har fått de här pengarna och den här möjligheten.

Men hon har inte träffat några representanter från det amerikanska försvarsdepartementet ännu, så hon är inte riktigt säker på vad de kräver i gengäld. Det kommer att bli föremål för förhandlingar.

Virve Hedenborg
virve.hedenborg@sr.se