"Systemet med personval bör förändras"

Färre och färre väljer att personrösta i riksdagsvalen och allt färre riksdagsledamöter kryssas in av väljarna. Statsvetaren Henric Oscarsson på Göteborgs universitet säger att alla undersökningar visar på ett stort misslyckande för personvalet.

– Väljarna har väl genomskådat det här systemet och upptäckt att det inte blir några effekter av att kryssa en specifik person och då måste man ändra i reglerna. Antingen får man slopa hela personvalssystemet eller så får man slopa spärrgränserna i systemet och införa ett renodlat personval, säger Henric Oscarsson, statsvetare.

”Rimligt att man återgår till tidigare system”
Systemet med personval i Sverige diskuteras just nu i grundlagsutredningen, där alla partier är överens om att det måste förändras, men har helt skilda uppfattningar om hur. Mats Einarsson, vänsterpartiet, tycker att det är dags att slopa alltihop.

– Min slutsats och jag tror att det kommer att vara mitt partis slutsats också, är att det här har ingen större poäng. Det rimliga är att man återgår till i princip det system som vi hade innan, säger Mats Einarsson, vänsterpartiet.

I tre riksdagsval har väljarna kunnat personrösta. Färre och färre har gjort det och färre och färre riksdagsledamöter har tagit sig förbi partiernas listordning och de spärrar som finns och blivit inkryssade av väljarna.

Vill ha andra modeller
Socialdemokraterna har aldrig varit sålda på idén med personröstning, utan tycker att det är ett partis politik man ska rösta för eller mot. I balansen mellan att det är partierna som rangordnar vilka politiker som är valbara eller att väljarna gör det själva, tycker Morgan Johansson, socialdemokrat i grundlagsutredningen att man kan införa ett nytt inslag, inte helt slopa personvalet.

– Jag tycker nog att det kan få finnas kvar men man borde titta på modeller som också ger möjligheter för väljarna att aktivt acceptera den lista som partiet har satt upp. Vi har ju ingen ruta med ett kryss där man bekräftar partiets lista, utan man kan bara rösta på olika kandidater, säger Morgan Johansson, socialdemokrat i grundlagsutredningen.

Medan vänsterpartiet vill ha bort personvalet, vill de borgerliga partierna, i varierande grad, tvärtom ha mer av det - ta bort bestämmelsen om spärrar - att en viss andel väljare måste ha kryssat för en person för att han eller hon ska komma in i riksdagen, tycker centerpartiets Kerstin Lundgren.

”Personvalet skulle gälla rakt av”
– Egentligen skulle jag önska att vi inte hade de här reglerna som säger att minst fem procent eller minst åtta procent hade röstat, utan att det var personvalet som gällde rakt av utan någon slags spärr, säger centerpartiets Kerstin Lundgren.

Miljöpartiets Peter Eriksson kan också tänka sig att ta bort spärrarna. Det kan inte kristdemokraternas Ingvar Svensson, som vill ha en ny modell för rangordning. Folkpartiets Daniel Tarschys, som också är professor i statsvetenskap, tycker att trösklarna för personvalda att komma in i riksdagen i alla fall ska sänkas.

– Vi får inte utforma valsystemet så att så att det i alla delar ska hjälpa partierna att bestämma vilka personer som ska sitta på olika poster. Det måste finnas ett inflytande också för väljarna att uttrycka sina uppfattningar och tala om vilka de vill se som företrädare i riksdagen, säger folkpartiets Daniel Tarschys.

Borgerliga är positiva till personval
De borgerliga argumenterar på liknande sätt som miljöpartiet om personval, medan partierna till vänster alltså är mer eller mindre kallsinniga.

Ordförande för utredningen, Per Unckel, moderat, som ska få alla att kompromissa ihop sig till slut är försiktig med egna ställningstaganden nu, men har alltid gillat personval förut.

– Det är inget fel om de människor som sitter i riksdagen känner att de har ett starkt personligt mandat. De kommer att vara partianknutna i alla fall, men om det personliga inslaget i den politiska maktutövningen blir större, tror jag att vitaliteten vinner på det, säger moderaten Per Unckel.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se