Kvinnlig parlamentsledamot i Afghanistan lever under dödshot

I Afghanistans parlament sitter flera ledamöter som anklagas för krigsförbrytelser, från tiden på 1990-talet då många krigsherrar slogs om kontrollen över Kabul. En som inte accepterar att dessa män ska slippa straff är en 28-årig parlamentsledamot, som nu lever under ständigt dödshot. Vår korrespondent träffade henne i Kabul.

– Vi kan inte få demokrati och rättigheter så länge som svurna fiender till dessa ideal styr Afghanistan. Det säger den 28-åriga parlamentsledamoten Malalai Joya, en av landets mest kända politiker och en av få som öppet vågar kritisera forna krigsherrar och knarkbaroner med stort inflytande.

Hon drar sig inte för att räkna upp namnen på parlamentsledamöter hon säger borde ställas inför en krigsförbrytartribunal för övergrepp som begicks på 1990-talet.

Då slogs en mängd krigsherrar om kontrollen över Kabul. Internationella människorättsgrupper ger Malalai Joya rätt, och kritiserar den amnestilag som parlamentet godkände nyligen med hänvisning till behovet av nationell försoning.

”Hon överdriver”
Kritiker av Joya säger att hon överdriver krigsherrarnas makt i dag och att hon kräver en alltför perfekt form av demokrati och att Afghansistan inte är redo för fullständiga rättigheter för kvinnor.

När Joya talar i parlamentet stängs hennes mikrofon av ibland och andra ledamöter smädar henne.

En del anser att det är en förolämpning mot islam att kritisera gamla mujahedin-ledare som slogs mot sovjetisk ockupation. Själv säger Joya att dessa parlamentsledamöter och ministrar använder jihad och islam som en täckmantel för ljusskygga aktiviteter.

Lever under ständigt dödshot
Ingen kan förneka att Malali Joya är orädd. För sin övertygelse, om rättvisa, demokrati och kvinnors rättigheter, lever hon idag under ett permanent dödshot. Hon har alltid beväpnade livvakter, och hon byter hus i Kabul vart tredje dygn.

Hon säger att det som får henne att orka är stödet hon får från många vanliga afghaner, inte minst kvinnor.

– Kanske kommer de att döda mig en dag, säger hon. De har vapen och pengar, men de kan aldrig tysta mitt budskap eller dölja sanningen.

Nils Horner, Kabul
nils.horner@sr.se