Seko och Sveriges Byggindustrier enas om bud

Seko sade på söndagskvällen ja till medlarnas bud för ett avtal på väg- och banområdet.

Tidigare i dag accepterade arbetsgivarna, Sveriges Byggindustrier, budet.

Det innebär att den strejk som utlysts till på onsdag blåses av.

Budet innehåller bland annat ett avtal om årsarbetstid för säsongsarbetarna. Nu har de möjlighet att bli tillsvidareanställda och inte tvingas ut i arbetslöshet varje vinter, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén.

Budet innehåller även regler för nattarbete, och avtalspension.

Avtalet är treårigt och innehåller ett löneökningsutrymme på 10,2 procent.