Staten satsar på kvinnligt företagande

Regeringen vill att fler kvinnor ska bli företagare och har avsatt 100 miljoner i budgeten för nästa år. Pengarna ska bland annat användas för att göra kvinnliga företagare till förebilder.

– Vi ska lyfta fram de här duktiga kvinnorna som finns i Sverige. Jag vill också lyfta fram dem som har utländsk bakgrund. De är riktigt, riktigt duktiga, har bra affärsidéer och kan verkligen fungera som förebilder, säger näringsminister Maud Olofsson.

Pengarna kommer att gå till länsstyrelserna, till verket för näringslivsutveckling, Nutek och till det offentligt ägda bolaget Almi.

Kan ansöka
Institutioner, företag och organisationer kan sedan ansöka om pengar för att genomföra olika projekt som stimulerar kvinnligt företagande. Det kan handla om utbildningar i hur man startar företag, tar över företag eller skaffar pengar till att driva företag.

I europeisk jämförelse är antalet kvinnliga företagare i Sverige lågt, även om det kvinnliga företagandet ökat under senare år.


En hjärtefråga
Satsningen är en av näringsministerns hjärtefrågor och ambitionen är bland annat att öka andelen kvinnliga nyföretagare från dagens 34 procent till 40 procent inom tre år.

– Jag tycker egentligen att vi skulle ha lika många kvinnor som män, men så är det ju inte. Man måste ta det här i flera steg, säger Maud Olofsson.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se