Skärpta regler ska rädda havsöringen

Fiskeriverket skärper fiskereglerna för att rädda den hotade havsöringen i Bottenviken från utrotning.

Det blir nu förbjudet att fiska med nät på grundare vatten än tre meter under höst vinter och vår.

Fisken måste också vara minst 50 cm.