"Bra utbildningar bör få mer pengar"

Var tionde högskoleutbildning håller inte måttet enligt Högskoleverkets utvärdering som presenterades under måndagen. De utbildningar som däremot håller hög kvalité ska få mer pengar, anser verket och får medhåll av utbildningsminister Lars Leijonborg.

– Det går definitivt i rätt riktning. Regeringen är helt inställd på att göra om resurstilldelningssystemet. En utredare som ska bli färdig senare i år har i uppdrag just att hitta ett system som siktar mer mot kvalité än kvantitet, säger Lars Leijonborg.

Idag är det främst studenternas val av utbildningar som styr hur mycket pengar högskolorna får i statliga anslag. Högskoleverket föreslår därför att en del av anslagen istället ska bestämmas av hur god kvalitén är på utbildningarna.

Mer pengar behövs
Färre undervisningstimmar och dålig tillgång på disputerade lärare kan leda till sänkt kvalitét. För att förhindra detta bör högskolorna profilera sig mer och samverka sinsemellan, menar Högskoleverket. Men det behövs också mer pengar, säger Lars Leijonborg.

– I år har vi tillfört 120 miljoner kronor till humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet där kvalitetsbristerna ofta är allra störst. Jag hoppas att den typen av kvalitetssatsningar ska fortsätta, för det är klart att med mer pengar blir det lättare att åtgärda en del av bristerna.

”Högskoleverket konservativt”
Det är framförallt de mindre högskolorna som får kritik. Men Thomas Andersson som är rektor för Högskolan i Jönköping där femton utbildningar ifrågasätts är mycket kritisk till verkets utvärdering.

– Det kan vara så att Högskoleverket generellt varit konservativt. På det viset har man faktiskt bromsat nytänkande i en del fall. Det är en blandning av att vi haft några smärre program som skulle ha organiserats bättre, men att vi faktiskt också arbetat experimentellt och på nya sätt och inte alltid fått uppskattning för det, säger Thomas Andersson, rektor för högskolan i Jönköping.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se