Svidande kritik för ortopeden i Göteborg

När all ortopedi i Göteborg samlades till sjukhuset i Mölndal förra året var det mycket som blev fel. Nu har socialstyrelsen granskat hela vårdkedjan och konstaterar att omorganisationen har lett till att patienter blivit utsatta för påtagligt lidande.
(SR Göteborg)