Stora byggföretag blundar för svartjobb

Vid flera prestigefyllda byggen i Stockholm de senaste åren har byggföretagen Skanska och JM anlitat undentreprenörer med svart arbetskraft. Underentreprenörerna misstänks också ha deltagit i en stor penningtvättshärva som just nu rullas upp i Stockholms tingsrätt.

En av åklagarna i utredningen, Martin Bresman, säger att kontrollen i branschen är dålig.

– Jag tycker att förundersökningen visar att man inte gör tillräckliga kontroller. Det råder brist på arbetskraft. Man bryr sig inte om ifall underleverantören är seriös eller inte och om de betalar skatter och sociala avgifter, utan det viktiga är att man får in arbetskraft, säger Martin Bresman.

I byggsektorns egna etiska regler står det att ”medlemsföretag får inte anlita eller samarbeta med oseriösa aktörer, medlemsföretag ska aktivt motverka så kallade svartjobb”

Id-kontroller
Det här ska bland annat ske med hjälp av id-kontroller på alla arbetare som befinner sig på ett bygge samt noggranna kontroller av de företag som anlitas som underentreprenörer.

– Vi har självklart det yttersta ansvaret och vi gör allt vi kan för att kontrollera underleverantörerna och deras underleverantörer, säger Anders Danielsson, vice vd på Skanska.

Men frågan är om Skanska har levt upp till sina fina principer. I flera av företagets mest omtalade projekt i Stockholm som, Gamla filmstaden i Råsunda, Hammarby Sjöstad i södra Stockholm liksom det nya åklagarhuset i Flemingsberg har man anlitat en underentreprenör för betongarbeten som nu är misstänkt för att ha betalt ut svarta löner.

I den mycket omfattande förundersökningen erkänner arbetare efter arbetare att de fått betalt kontant och att de
visste att det var svart.

Penningtvätt
Och enligt åklagaren har företaget dessutom deltagit i penningtvätt där skatter undvikits med hjälp av bluffakturor och bulvanföretag med tydliga kopplingar till den organiserade brottsligheten. Totalt har företaget haft ett 30-tal arbetare på Skanskas byggen de senaste två åren.

Av förundersökningen framgår att kontrollen långt ifrån varit så bra som Skanska hävdar att den är. Anders Danielsson på Skanska har ingen förklaring.

– Om vi skulle brista i kontroller så är det djupt olyckligt. Men vår inställning är att det här är helt oacceptabelt. Vi ska göra de kontroller som vi ska, säger Anders Danielsson.

En av Skanskas största konkurrenter JM har via sitt dotterbolag JM entreprenad anlitat ett företag som misstänks ha betalt ut svarta löner. Bland annat för ombyggnaden av anrika Grand hotel i Saltsjöbaden.

Flyttades
När skattemyndigheten började fatta intresse för företaget så flyttades uppdraget över till ett nytt företag som officiellt hade en annan ägare men som i praktiken styrdes av samma person. Det hävdar i varje fall åklagaren och varken JM eller andra bolag som anlitat företaget har gjort några kontroller säger åklagare Martin Bresman.

– Som jag förstår det gör man minimala kontroller. Man kollar att de har f-skattsedel, inget mer. Det är stora brister när det gäller vem som utför arbetet. Det inte namn och personnummer på dem som utför arbetet för underentreprenörerna, säger Martin Bresman.

Ove Sandin vd för JM entreprenad vill inte låta sig intervjuas av Ekot.

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se

-