Industrin ökade sina koldioxidutsläpp

Svenska industri- och energiföretag släppte under förra året ut 500 000 ton mer koldioxid, jämfört med 2005. Detta enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten, som gjort en analys av EU:s utsläppshandel.

Mest ökade utsläppen inom raffinaderibranschen, cementindustrin samt inom el- och fjärrvärme.

En förklaring till de ökade utsläppen kan vara att elpriset var högt under delar av 2006, nåt som ledde till att man i vissa fall använde mer olja.