Ursprungsfolken vill få skydd av FN

I New York pågår en stor FN-konferens om hur världens ursprungsfolk ska få behålla sin mark och sina rättigheter.

Mer än tusen delegater från 70 länder deltar i mötet. De representerar omkring 370 miljoner människor.

FN:s människorättsråd tillstyrkte i fjol ett förslag till FN-deklaration om skydd för ursprungsfolken.

Syftet med mötet som nu pågår i FN-högkvarteret är att också förmå FN:s generalförsamling att anta deklarationen.