Ökad tillväxt för euroländerna

EU-kommissionen skriver upp tillväxtprognosen för euroländerna. Kommissionen spår nu att BNP-tillväxten för de 13 länderna under tredje kvartalet landar mellan 0,4 och 0,9 procent jämfört med kvartalet innan.

I april trodde kommissionen på en tillväxt i intervallet 0,3-0,9 procent.