Sveriges BNP förväntas öka

Bolåneföretaget SBAB: s ekonomer skriver upp bedömningen för BNP-tillväxten i Sverige till 3,8 procent i år och 3,7 procent 2008.

Samtidigt ger högre löner och ytterligare skattesänkningar ett ökat inflationstryck. Den underliggande inflationen som i år beräknas till 1,1 procent väntas nästa år stiga till 2,0 procent.

Reproräntan väntas ligga på 3,75 procent i slutet av 2007 och på 4,25 procent ett år senare.

Hushållens köplust kan göra att BNP-tillväxten blir ännu högre än beräknat, enligt SBAB.