Sysselsättningen ökade första kvartalet

Dagens sysselsättningssiffror från SCB visar att för första kvartalet i år ökade antalet anställda totalt med 3 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2006. Inom den privata sektorn blev ökningen 3,9 procent.

Samtidigt ökade det totala antalet lediga jobb i privat sektor med 23 procent i årstakt, och nådde det högsta antalet lediga jobb som uppmätts sedan 2001.