Fler sysselsatta ungdomar

Under första kvartalet i år ökade antalet sysselsatta ungdomar i åldern 16 -24 år med 44 000 jämfört med första kvartalet 2006.

Det är den största sysselsättningsökningen för ungdomar sedan 1987, enligt Statistiska centralbyrån.

De tre senaste kvartalen har antalet sysselsatta ungdomar ökat med i snitt 40 000 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.