Olämplig krigslek utreds av regemente

Vid regementet Lv 6 i Halmstad pågår en utredning om en värnpliktig som filmas när han leker krig i ett villaområde, och som sen lagts ut på nätet. På filmsekvensen ses bland annat den värnpliktige låtsasskjuta med en automatkarbin mot privata hus och bilar. (SR Halland)