Kulturkrönikan 20 maj

En ny turism-och resekultur skymtar i spåren av de svåra klimathoten, finner tidningen Newsweek: till 2000-talsfenomen som Slow food och Slow cities kommer nu Slow Travel. Som bonus till miljövinsten kommer det långsamma resandet som upplevelse i sig och motvikt till arbetslivsstressen.

Newsweek avläser alltså nya resetrender bland välbeställda resvana västerlänningar: den hektiska flygburna kortsemestern får allt mer konkurrens av långsam naturnära turism med tåg, cykel, kanot-och annan båtturism, vandringar, retreater. Och tidningen intervjuar researrangörer och reseveteraner som bytt till Slow Travel och en upplevelserikare semester där långsamma resformer är självändamål.

Franska och engelska järnvägsnät byggs ut, charterbåtturismen ökar, vandringar, inklusive pilgrimsvandringar och tillochmed retreater i klostermiljö möter starkt ökad efterfrågan i takt med det ökade arbets-och vardagstempot.

Att beta av statusresmål och massturismdestinationer tycks tappa i popularitet. Dan Kieran, brittisk författare och slow travelentusiast, fick mer givande oförutsägbara upplevelser och fler sociala kontakter sen han för 15 år sen övergav flygresandet

Tillochmed i Kina ökar turistströmmen från alltmer stressande och luftförorenande städer ut till landsbygdsmiljöer.

Än så länge tycks dock långsamhetsturismen vara en svag men märkbar trend i vissa delar av världen. Lågprisflygets framtidskalkyler är på direkt kollisionskurs med en hållbar global miljömedvetenhet, skriver Max Hastings i The Guardian Weekly.

Vi har alla blivit klimathycklare, skriver Hastings : klimathoten är desperat allvarliga. Samtidigt har de internationella kortsemestrarna blivit det senaste halvseklets tydligaste frihetssymbol för en bred allmänhet. Har du ingenting att göra en helg kan du alltid ta en billig helgresa till Budapest eller Barcelona.

Till det fatala i den omöjliga klimatekvationen hör att många turistmål byggt upp sin ekonomi kring turistinkomsterna. Lika knepigt är det för resvana västerlänningar att moralisera över hundratals miljoner nyrika kinesers och indiers reslust.

Höjda priser på rörlighet och resande gynnar ekonomiskt välbeställda på övrigas bekostnad, noterar skribenten i Guardian Weekly. Men eftersom också klimatkatastroferna mest drabbar världens missgynnade människor och flygresandets alla kalkyler visar konstant tillväxt finns bara en framkomlig väg, allt annat vore helt enkelt oansvarigt : nämligen att våga trotsa kortsiktiga populära politiska låsningar och fördyra flygresandet. Som privatpersoner är vi nästan alla hycklare, Vi väljer inte bort flyget förrän det svider tillräckligt i plånboken. Som tobaksindustrin förgiftat våra inre luftvägar har flygindustrin snart förgiftat våra yttre, finner Max Hastings i Guardian Weekly.

 Johannes Ekman
johannes.ekman@sr.se