Skattekontor tas bort på mindre orter

Skatteverket ska ha färre kontor. Flera tusen jobb berörs när mindre skattekontor slår igen och verksamhet flyttar till centralorter, erfar TT.

Verkets ledning vill inte kommentera och hittills har bara en mindre grupp fått information.

Nästa vecka kommer kontorscheferna att bli informerade. Därefter blir uppgifterna officiella, enligt den preliminära tidsplanen.

Skatteverket har drygt 11 000 anställda på 113 orter.