Försvarsministern vill utreda värnplikten

Försvarsminister Mikael Odenberg är skeptiskt till att behålla den allmänna värnplikten i fredstid. Istället kan han tänka sig ett system där plikten bara ska gälla när det försvarspolitiska läget kräver det och att den då ska omfatta både män och kvinnor.

– Vi utbildar en väldigt liten del av åldersklassen och det gör att det är motiverat att diskutera vilken lagstiftning vi har i botten för uttaget. Det är inte säkert att det i dessa tider bäst sker genom en allmän värnplikt, där vi också som följd av den allmänna värnplikten sätter ett par unga män i fängelse varje år därför att de blir inkallade och inte vill göra tjänst, säger försvarsminister Mikael Odelberg.

”En bra tanke”
Det är i en intervju med Svenska Dagbladet som försvarsministern säger att han vill pröva om det går att ha en pliktlagstiftning som aktiveras i orostider, och att man annars ska utgå från lämplighet och motivation.

En bra tanke, tycker Joakim Rönnström och Kristoffer Lindgren som ligger inne som beredskapssoldater på flygflottiljen F 21 i Luleå.

– Jag tror att det kan vara ganska bra, för det känns att de som gör värnplikten då är motiverade att göra den.

Om det hade varit frivilligt innan du skulle göra lumpen, hade du valt att göra lumpen då?

– Jag skulle ha gjort lumpen, absolut. Jag vill göra lumpen, från första början.  

Men flera ser problem med försvarsministerns tankar. Enligt Pliktverket kan det bli svårt att fatta ett beslut om att gå från frivillighet till plikt om det försvarspolitiska läget skulle ändras. Värnpliktsrådet menar att det kan vara svårt att få tillräckligt många som är lämpliga att söka sig till Försvarsmakten.

Ersättningen kan ses över
Enligt försvaret finns redan i dag ett stort inslag av frivillighet eftersom det är så få som gör värnplikten. Men om tvånget försvinner krävs andra ersättningar, konstaterar Bengt Axelsson, ansvarig för värnpliktsfrågor i Försvarsmakten.

– Då måste vi också kunna ha andra ersättningsdelar för att vara med och konkurrera på kanske lite annorlunda villkor än vi har i dag mot arbetsmarknaden i övrigt. Bättre betalt, bra försäkringsskydd, att fria resor finns kvar, säger han.

Inget yrkesförsvar
Enligt försvarsministern handlar det ändå inte om en övergång till ett yrkesförsvar eftersom den allmänna värnplikten ska finnas kvar om det försvarspolitiska läget ändras. Då ska den också gälla kvinnor.

De invändningar som finns har försvarsministern i dag inga svar på.

– Vi är liksom inte där än. Vi har skäl att se över Försvarsmaktens personalförsörjningsfrågor. Det gäller även den grundläggande soldatutbildningen. Och vi har skäl att låta en utredning titta på detta. Det kommer vi att göra, säger Mikael Odenberg.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se

Nils Eklund, P3 Nyheter
nils.ekluind@sr.se