Snabba åtgärder minskar skogsangrepp

Skadorna i skogen i södra delarna av landet efter stormen Per är värre än befarat. Det visar den helikopterinventering som Skogsstyrelsen gjort och som blev klart på tisdagen.

Fler träd än väntat ligger kvar i skogen och dessutom har många skador av granbarkborren registrerats.

Johanna From är inventeringens projektledare på Skogsstyrelsen och hon är bekymrad.

– När det gäller södra Sverige är läget mycket allvarligt. Det finns mer vindfällen än vad vi förväntade oss. Om vi får en sommar som påminner mycket om fjolårets är risken mycket stor att vi får ett omfattande angrepp och då inte bara på vindfällen utan på stående skog, säger hon.

Mer än man befarat
På Skogsstyrelsens kartor över södra Sveriges skog så är det fullständigt nedlusat av bruna och röda prickar. Varje röd prick anger ett område där träd fallit efter stormen Per och varje brun prick visar på ett område som är angripet av granbarkborren. Och läget är allvarligt.

Totalt har nära 6 000 områden med stormfälld skog registrerats och problemet är att många av dem är små och svåra att komma åt. Skogsstyrelsen räknar med att runt 16 miljoner kubikmeter skog har skadats och det är alltså betydligt mer än man först trodde.

Vill ha snabba åtgärder
Skogsstyrelsen uppmanar nu skogsägarna att skynda på arbetet med att få ut de stormfällda träden för att granbarkborren inte ska få fäste. I så fall hotas även den skog som står upp.

– Vi måste få ut vindfällena i skogen så att vi kan minska risken för ett omfattande granbarkborreangrepp. Det är mycket allvarligt, säger Johanna From, projektledare på Skogsstyrelsen.

Peter Jernberg, SR Jönköping
peter.jernberg@sr.se