Bush utser samordnare för politiken i Irak och Afghanistan

USA:s president George Bush har utsett en person som ska fungera som högste samordnare av politiken i Irak och Afganistan. Den utsedde är generallöjtnant Douglas Lute, som tidigare jobbat inom försvarshögkvarteret Pentagon.

Det har tagit lång tid för presidenten att hitta någon till jobbet, men förhoppningen är nu att Lute, som ska rapportera direkt till presidenten, ska se till att USA:s politik i Irak och Afghanistan blir tydligare och bättre utförd.