Reinfeldt för energiskatter i kongressen

På statsminister Fredriks Reinfeldts USA-resa var det i går dags för utfrågning i representanthusets nya särskilda utskott för global uppvärmning, som har bildats på initiativ av talmannen Nancy Pelosi i den demokratiskt ledda kongressen.

– Jag har pratat med Pelosi och dels har hon tydligt markerat klimatfrågans betydelse för demokraterna. Bland annat genom inrättandet av den kommitté jag precis har varit och talat inför som är ett initiativ från hennes sida. Vid sidan av detta noterar man att Bush också gör förflyttningar i frågan och talar från deras sida om energieffektivitet och initiativet han har tagit för att minska oljeberoendet, säger Fredrik Reinfeldt.

Svensk miljöpolitik prisad
Statsminister Fredrik Reinfeldt talade om den förflyttning som president George Bush gjort i klimatfrågan. Men minst lika anmärkningsvärd är nog statsministerns egen förflyttning.

Reinfeldt frågades ut i ett av de klassiska förhörsrummen i den amerikanska kongressen. Han talade varmt för energiskatter och för att sätta pris på utsläpp och hyllades av kongressledamöterna för den svenska miljöpolitiken.

På onsdagen träffar Reinfeldt Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger i Sacramento. Kalifornien har beslutat att minska koldioxidutsläppen och om en lång rad nya stränga miljölagar.

Tar inte upp Annika Östberg
Fredrik Reinfeldt valde igår att inte kritisera USA:s Irakpolitik under sitt besök i Vita Huset. Enligt sina medarbetare avser han heller inte att idag ta upp den fängslade svenskan Annika Östbergs förflyttning till Sverige som guvernör Schwarzenegger skulle kunna bevilja.

Reinfeldt satsar allt på att spela en ledande roll i kampen mot växthuseffekten med målet att under Sveriges ordförandeskap i EU 2009 förhandla fram efterföljaren till Kyotoavtalet. Han fascineras uppenbarligen av the Terminator, Arnold Schwarzeneggers tydligt gröna konservatism som lockar väljare över partigränserna.

Thomas Nordegren
thomas.nordegren@sr.se