Nya problem för polisens radiosystem

Det nya radiokommunikationssystemet för polis, räddningstjänst och andra så kallade blåljusmyndigheter, Rakel, fungerar inte fullt ut och nu stoppar Krisberedskapsmyndigheten tillfälligt utbyggnaden av systemet.

Det är problem med täckningen över större områden som gör att utbyggnaden stoppas. De företag som bygger systemet måste nu lösa det problemet innan utbyggnaden kan fortsätta.

För tre år sen togs beslut om ett gemensamt radiokommunikationssystem, men projektet har ända från början kantats av problem som förseningar och leveransproblem.

Dessutom har många av de tänkta användarna varit skeptiska på grund av kostnaderna och driftsäkerheten.