Grundstött tankfartyg töms på olja

Det grekiska tankfartyg som gått på grund utanför danska Samsö ska tömmas på tiotusen ton råolja innan det görs något nytt försök att dra fartyget av grundet. Försöken igår misslyckades.

Det grekiska fartyget var på väg till Rotterdam när det gick på grund i måndags kväll.

Det har än så länge drygt 80 000 ton råolja ombord.